အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်း

Friday, 26 October 2018 1241

၁။ မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့များအလိုက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ရှိသူ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များအား သိရှိထားနိုင်ပါရန် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

၂။ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် လိုက်နာရန်စည်းကမ်းများ~

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့တွင် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့၏ (၈၊ ၁၂၊ ၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရုံးအမိန့်စာအမှတ် (၂၇၄/၂၀၁၆)အရ ယာယီဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည့် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကရာတေးအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်။

(ဂ) ပထမအဆင့် အစုအဖွဲ့အလိုက် ကိုယ်စားလှယ် (၁)ဦးစီကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင်~ - အဖွဲ့ချုပ်နည်းပြအစုအဖွဲ့ဝင်များ - အဖွဲ့ချုပ်ဒိုင်အစုအဖွဲ့ဝင်များ - လက်ရွေးစင်ကရာတေးအမျိုးသား အားကစားသမားဟောင်းများအစုအဖွဲ့ဝင်များ - လက်ရွေးစင်ကရာတေးအမျိုးသမီး အားကစားသမားဟောင်းများအစုအဖွဲ့ဝင်များ - တိုင်းဒေသကြီး ကရာတေးဆပ်ကော်မတီအစုအဖွဲ့ဝင်များ - ပြည်နယ် ကရာတေးဆပ်ကော်မတီအစုအဖွဲ့ဝင်များ - နည်းပြချုပ်များအစုအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် - ကရာတေးကလပ်အသင်းများအစုအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အစုအဖွဲ့တစ်ခုလျှင် ကိုယ်စားလှယ် (၁)ဦးကျစီ ရွေးချယ်နိုင်ရန် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်သည်။

(ဃ) အစုအဖွဲ့အလိုက်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်တာဝန် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲသို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်သူများဖြစ်ရမည်။

၃။ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံမည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ~

(က) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ခ) ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။

(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးများသို့ မပျက်မကွက် တက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးအဖွဲ့ချုပ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းများကို လေးစားလိုက်နာသူဖြစ်ရမည်။

(င) WKF, AKF, SEAKF စသည့် နိုင်ငံတကာကရာတေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ချမှတ်ထားသော အားကစားမူဝါဒများနှင့်အညီ ကရာတေးပညာပြန့်ပွားတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင် အောင်နိုင်မှုရရှိရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးအဖွဲ့ချုပ်၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီစွာ ကူညီပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သူများသာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်း တင်သွင်းကြရန်ဖြစ်ပါသည်။ ။ မှတ်ချက်။ ။ အစုအဖွဲ့အလိုက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များအား ထပ်မံအသိပေး အကြောင်းကြားပါမည်။ ။