ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်ရှိသူများ

Wednesday, 07 November 2018 1115

မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ကျင်းပရေးကော်မရှင်၏ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ "ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်ရှိသူများ"မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် ~

(က) ရွေးချယ်ပွဲကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲ၍ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ပထမပိုင်းတွင် အစုအဖွဲ့အလိုက် တစ်ခုချင်းစီမှ အလုပ်အမှုဆောင် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးကျစီကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာတွင် အဖွဲ့ချုပ်နည်းပြအစုအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ချုပ်ဒိုင်အစုအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ လက်ရွေးစင်ကရာတေးအားကစား သမားဟောင်းများ အစုအဖွဲ့မှ အမျိုးသားများ၊ လက်ရွေးစင် ကရာတေး အားကစားသမား ဟောင်းများ အစုအဖွဲ့မှ အမျိုးသမီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီး ကရာတေး ဆပ်ကော်မတီ အစုအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်နယ် ကရာတေးဆပ်ကော်မတီ အစုအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ နည်းပြချုပ်များအစုအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ ကလပ်အသင်းများ အစုအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များသည် အစုအဖွဲ့တစ်ခုလျှင် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကျစီ ရွေးချယ်နိုင်ရန် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်သည်။

(ခ) အပိုဒ် ၅ (က) အရ အစုအဖွဲ့ တစ်ခုချင်းစီမှ အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသူများသည် ဆက်လက်ရွေးချယ်ရန် ကျန်ရှိသည့် အလုပ်အမှုဆောင်များ အတွက် ဒုတိယပိုင်း ရွေးချယ်ပွဲတွင် ပါဝင် ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်သည်။

(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေး ကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့၏ (၈.၁၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ရုံးအမိန့်စာအမှတ်(၂၇၄/၂၀၁၆)အရ ယာယီဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးသည် ဒုတိယပိုင်း ရွေးချယ်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသည်။

(ဃ) တပ်မတော် ကိုယ်စားပြု ကရာတေးကိုယ်စားလှယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုယ်စားပြု ကရာတေးကိုယ်စားလှယ်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စားပြု ကရာတေးကိုယ်စားလှယ်နှင့် အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန ကိုယ်စားပြု ကရာတေးကိုယ်စားလှယ် (အဖွဲ့ချုပ်တွင် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူ) တို့သည် ဒုတိယပိုင်း ရွေးချယ်ပွဲတွင်သာ ပါဝင် ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်ရှိသည်။