အစုအဖွဲ့အလိုက် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူများ၏ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ

Wednesday, 07 November 2018 1266

မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့တွင် ကိုယ်စားပြုပါဝင်ကြမည့် အစုအဖွဲ့ ၈-ဖွဲ့၏ "အစုအဖွဲ့အလိုက် ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူများ၏ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ"မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်~

(၆.၁) အဖွဲ့ချုပ်နည်းပြအစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အတွက် ဆန္ဒမဲပေးလိုသူသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကရာတေးအဖွဲ့ချုပ်၏ နည်းပြသင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။

(၆.၂) အဖွဲ့ချုပ်ဒိုင်အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အတွက် ဆန္ဒမဲပေးလိုသူသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကရာတေးအဖွဲ့ချုပ်၏ ဒိုင်သင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။

(၆.၃) လက်ရွေးစင် ကရာတေးအားကစားသမားဟောင်းများ အမျိုးသားအစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အတွက် ဆန္ဒမဲပေးလိုသူသည် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် SEA Games ပြိုင်ပွဲနှင့်အထက် နိုင်ငံ့ကိုယ်စားပြု ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။

(၆.၄) လက်ရွေးစင် ကရာတေးအားကစားသမားဟောင်းများ အမျိုးသမီးအစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အတွက် ဆန္ဒမဲပေးလိုသူသည် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် SEA Games ပြိုင်ပွဲနှင့်အထက် နိုင်ငံ့ကိုယ်စားပြု ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။

(၆.၅) တိုင်းဒေသကြီး ကရာတေးဆပ်ကော်မတီ အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အတွက် ဆန္ဒမဲပေးလိုသူသည် တိုင်းဒေသကြီး ကရာတေးဆပ်ကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရမည်။

(၆.၆) ပြည်နယ် ကရာတေးဆပ်ကော်မတီ အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အတွက် ဆန္ဒမဲပေးလိုသူသည် ပြည်နယ် ကရာတေးဆပ်ကော်မတီတွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရမည်။

(၆.၇) နည်းပြချုပ်များအစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အတွက် ဆန္ဒမဲပေးလိုသူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကရာတေးကလပ်အသင်းကို အဖွဲ့ချုပ် မပေါ်ပေါက်မီကာလကတည်းက ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး လက်ရှိကာလတွင် IOC & WKF မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် IOC Charter & WKF Statutes, Rules & Regulations များအား လိုက်နာကျင့်သုံး လေ့ကျင့်လျက်ရှိသော ကလပ်အသင်း၏ နည်းပြချုပ်/တည်ထောင်ထားဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။

(၆.၈) ကလပ်အသင်းများ အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အတွက် ဆန္ဒမဲပေးလိုသူသည် အဖွဲ့ချုပ် ပေါ်ပေါက်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း အဖွဲ့ချုပ်တွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး IOC & WKF မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် IOC Charter & WKF Statutes, Rules & Regulations များအား လက်ရှိ လိုက်နာကျင့်သုံး လေ့ကျင့်လျက်ရှိသော အသင်း၏ နည်းပြ/အုပ်ချုပ်သူ ဖြစ်ရမည်။