ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ သီးခြားအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ

Wednesday, 07 November 2018 1097

"ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ သီးခြားအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များ"

(၈.၁) အဖွဲ့ချုပ်နည်းပြအစုအဖွဲ့~

(က) မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးအဖွဲ့ချုပ်၏ နည်းပြသင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။

(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကရာတေးပြိုင်ပွဲများတွင် နည်းပြတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် AKF Accreditation သင်တန်း တက်ရောက်ဖြေဆိုပြီးသူ သို့မဟုတ် ဖြေဆိုနိုင်ရန် အရည်အချင်း ပြည့်မီသူ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ) ပဏာမ/မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကရာတေးသမားများအား တာဝန်ခံ သင်ကြားပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဃ) အဖွဲ့ချုပ်မှ အခါအားလျော်စွာ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(၈.၂) အဖွဲ့ချုပ်ဒိုင်အစုအဖွဲ့~

(က) မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးအဖွဲ့ချုပ်၏ ဒိုင်သင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။

(ခ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကရာတေးပြိုင်ပွဲများတွင် ဒိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန် AKF Referee License သင်တန်း တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးသူ သို့မဟုတ် တက်ရောက်ဖြေဆိုရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသူဖြစ်ရမည်။

(ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ကရာတေးပြိုင်ပွဲများတွင် ဒိုင်တာဝန်ကို အချိန်ပြည့် ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(၈.၃) လက်ရွေးစင် ကရာတေးအားကစားသမားဟောင်းများ အမျိုးသားအစုအဖွဲ့~

(က) မြန်မာ့လက်ရွေးစင် SEA Games ပြိုင်ပွဲနှင့်အထက် နိုင်ငံ့ကိုယ်စားပြု ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။

(ခ) အဖွဲ့ချုပ်၏ လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာများ၊ ကရာတေးသင်တန်းများနှင့် ပြိုင်ပွဲများတွင် တာဝန်ယူကြီးကြပ်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ) နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အညီ နည်းစနစ်ကော် မတီအဖွဲ့တွင် လေ့လာ အကြံပြုပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(၈.၄) လက်ရွေးစင် ကရာတေးအားကစားသမားဟောင်းများ အမျိုးသမီးအစုအဖွဲ့~

(က) မြန်မာ့လက်ရွေးစင် SEA Games ပြိုင်ပွဲနှင့်အထက် နိုင်ငံ့ကိုယ်စားပြု ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။

(ခ) အဖွဲ့ချုပ်၏ လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာများ၊ ကရာတေးသင်တန်းများနှင့် ပြိုင်ပွဲများတွင် တာဝန်ယူကြီးကြပ်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ) နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အညီ နည်းစနစ်ကော်မတီအဖွဲ့ တွင် လေ့လာ အကြံပြုပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(၈.၅) တိုင်းဒေသကြီး ကရာတေးဆပ်ကော်မတီ အစုအဖွဲ့~

(က) တိုင်းဒေသကြီး ကရာတေးဆပ်ကော်မတီတွင် ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် အမှုဆောင် စသည့် တာဝန်တခုခုကို လက်ရှိ ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်ရမည်။

(ခ) တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်နှင့်အထက် ပြိုင်ပွဲများ၊ သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ စသည်တို့ကို အခါအားလျော်စွာ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(ဂ) IOC & WKF မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော IOC Charters & WKF Statutes နှင့်အညီ တိုးတက်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသော ပြိုင်ပွဲဆိုင်ရာနည်းစနစ်နှင့် နည်းဥပဒေများအား လေ့လာအကြံပြုဆွေးနွေးပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(၈.၆) ပြည်နယ် ကရာတေးဆပ်ကော်မတီ အစုအဖွဲ့~

(က) ပြည်နယ် ကရာတေးဆပ်ကော်မတီတွင် ဥက္ကဋ္ဌ သို့မဟုတ် အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် အမှုဆောင် စသည့် တာဝန်တခုခုကို လက်ရှိ ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်ရမည်။

(ခ) ပြည်နယ်အဆင့်နှင့်အထက် ပြိုင်ပွဲများ၊ သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ စသည်တို့ကို အခါအားလျော်စွာ စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(ဂ) IOC & WKF မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော IOC Charters & WKF Statutes နှင့်အညီ တိုးတက်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသော ပြိုင်ပွဲဆိုင်ရာနည်းစနစ်နှင့် နည်းဥပဒေများအား လေ့လာအကြံပြု ဆွေးနွေးပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(၈.၇) နည်းပြချုပ်များအစုအဖွဲ့~

(က) မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကရာတေးအားကစားကို သမိုင်းမျိုးစေ့ချ စတင်ခဲ့သူများအား ဂုဏ်ပြုနေရာပေးသည့်အနေဖြင့် အဖွဲ့ချုပ် မပေါ်ပေါက်မီကာလကတည်းက ကရာတေးကလပ်အသင်းကို ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယနေ့အထိ လေ့ကျင့် သင်ကြားနေသော ကလပ်အသင်းခွဲများ၏ နည်းပြချုပ်/တည်ထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ရမည်။

(ခ) IOC & WKF မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော IOC Charters & WKF Statutes နှင့်အညီ တိုးတက်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသော ပြိုင်ပွဲဆိုင်ရာနည်းစနစ်နှင့် နည်းဥပဒေများအား လေ့လာအကြံပြုဆွေးနွေးပေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ) အဖွဲ့ချုပ်၏ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် သင်တန်းများ/ပြိုင်ပွဲများတွင် အကြံပေးပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။

(၈.၈) ကလပ်အသင်းများ အစုအဖွဲ့~

(က) အဖွဲ့ချုပ်တွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ယနေ့အထိ လေ့ကျင့် သင်ကြားလျက်ရှိသော ကလပ်အသင်း၏ နည်းပြ/အုပ်ချုပ်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ခ) IOC & WKF မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော IOC Charter & WKF Statutes, Rules & Regulations များအား လိုက်နာကျင့်သုံး လေ့ကျင့်လျက်ရှိသော အသင်း၏ နည်းပြ/အုပ်ချုပ်သူ ဖြစ်ရမည်။

(ဂ) အဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ခံကျင်းပလျက်ရှိသော သင်တန်းများနှင့် ပြိုင်ပွဲများတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ပါဝင်တက်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်လျက်ရှိသည့် ကလပ်အသင်း ဖြစ်ရမည်။