ဆန္ဒမဲပေးမည့်သူများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း

Monday, 19 November 2018 1088
မြန်မာနိုင်ငံကရာတေးအဖွဲ့ချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ (ပထမပိုင်း)တွင် အစုအဖွဲ့အလိုက် ပါဝင်ဆန္ဒမဲပေးမည့်သူများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းထားသူများစာရင်း ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။